Precious Gem

gem
 facebook instagram

PROGRAM SCHEDULE:

Weekend Klasik – Saturday & Sunday @ 6:00 am – 9:00 am

Bubungad sa weekend mo ang mga pagbati at klasik na tugtugan ang iyong mapapakinggan.