jdc

PROGRAM SCHEDULE:

Hapong relax na mga tugtugan kasama si JDC sa weekend Klasik 3:00-6:00 ng gabi tuwing Sabado at Linggo.