DJ Ella

ella facebook instagram

PROGRAM SCHEDULE:

Weekend Klasik – Saturday & Sunday @ 9:00 pm – 12:00 n

 Klasik na mga tugtugan ang ihahatid sa inyo ng pambansang bebegirl na si DJ Ella kaya patuloy na makinig sa Pinas FM 95.5.

She is a Writer, Production Assistant/Coordinator at NET 25
Hometown: Bicol, Philippines